𝐁𝐅𝐅𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝟓 by 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗖𝗔𝗜𝗡 𝘅 𝗞𝗜𝗗𝗥𝗢𝗕𝗢𝗧

Đăng bởi TRẦN THANH PHONG vào lúc 22/03/2020

𝐁𝐅𝐅𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝟓

 

by 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗖𝗔𝗜𝗡 𝘅 𝗞𝗜𝗗𝗥𝗢𝗕𝗢𝗧

 

'' Đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑢̀ ℎ𝑎̣̂𝑛 '' 💔💔

Kidrobot đã mang khái niệm tình yêu này lên 1 level cao hơn, kết hợp với nghệ sĩ Travis Cain cho ra mắt dòng sản phẩm 𝗕𝗙𝗙𝗦 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 5.

Chủ đề chính của dòng sản phẩm này chính là những vật dụng, những món đồ hiện hữu xung quanh chúng ta, có thể gọi như là những vật '' đối đầu '', sự tồn tại của 1 thứ sẽ gây hại cho thứ còn lại, song cả 2 vẫn luôn gắn bó không thể tách rời như đúng nghĩa BFF.

𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒂𝒄𝒐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 ''𝑯𝒐𝒕 𝑺𝒂𝒖𝒄𝒆'' , 𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̛̣𝑡 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 , 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑦̀ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̛ ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑎̣̂𝑦 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑖̃𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 ...

Điều quan trọng là hãy giữ bên mình '' những kẻ thù '' hay những người '' bạn thân '' , và rồi bất ngờ sẽ là điều không lường trước được !

𝑌𝑜𝑢 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑤ℎ𝑦 ? 𝐶𝑢𝑠 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝐻𝑈𝑅𝑇𝑆 !

𝗖𝗵𝗶 𝗧𝗶𝗲̂́𝘁 𝗦𝗮̉𝗻 𝗣𝗵𝗮̂̉𝗺 :
𝗧𝗲̂𝗻 𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 : BFF Mini Series 5
𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 : 5 - 8 cm
𝗛𝗶̀𝗻𝗵𝗧𝗵𝘂̛́𝗰 : Blind Box

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 : KIDROBOT
𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 : gồm 13 nhân vật với tỉ lệ khác nhau

𝗧𝗶̉ 𝗹𝗲̣̂ :

 • BILL & TED AVOCADO TOAST BFFS - 1/24 (rare)
 • SMALL FRY & THE TWINS BFFS - 2/24
 • AIDAN & BIG DOG BFFS - 3/24
 • PING & PONG BFFS - 1/24 (rare)
 • RAHEEM & SAL BFFS - 1/24 (rare)
 • FRANK & LOGGINS BFFS - 3/24
 • WILL & LOLLY BFFS - 2/24
 • MIRKO & BLADE BFFS - 3/24
 • ANDER & LOVEY BFFS - 1/24 (rare)
 • JOBS & JOE BFFS - 2/24
 • ERICK & SLAPPY BFFS - 1/24 (rare)
 • CARLOS & LIAM BFFS - 3/24
 • DOH!NALD & THE WORLD BFFS - 1/24 (rare)
Bạn đang xem: 𝐁𝐅𝐅𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐔𝐑𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝟓 by 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗖𝗔𝗜𝗡 𝘅 𝗞𝗜𝗗𝗥𝗢𝗕𝗢𝗧
Bài trước Bài sau
Bình luận (1 bình luận)
binh-luan

HillSlalk

21/06/2022

darknet market status dark web markets

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: